Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - ianuarie 2001

02.02.2001

În continuarea procesului de consolidare a rezervelor valutare la Banca Naţională a României, la sfârşitul lunii ianuarie 2001 nivelul acestora a crescut la 2 571,7 milioane dolari.

Creşterea cu 74,8 milioane dolari în luna ianuarie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 145,5 milioane dolari din emisiunea de obligaţiuni efectuată de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internaţională;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 25,3 milioane dolari;
  • plăţi de 74,7 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • vânzări nete ale băncii centrale în piaţa valutară în sumă de 92,8 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 71,5 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 105,1 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 899,3 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 3,4 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 336 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe.