Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - februarie 2001

02.03.2001

În continuarea procesului de consolidare a rezervelor valutare la Banca Naţională, la sfârşitul lunii februarie 2001 nivelul acestora a crescut la 2 624,4 milioane dolari.

Creşterea cu 52,7 milioane dolari în luna februarie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 146,1 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 19,7 milioane dolari;
  • plăţi de 84,8 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • răscumpărări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă, în sumă de 34,2 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 5,9 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,1 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 895,6 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 3,5 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 213 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe.