Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - martie 2001

02.04.2001

La finele lunii martie 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la 2 823,6 milioane de dolari.

Creşterea de 199,2 milioane dolari înregistrată în luna martie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări nete 139,8 milioane de dolari din vânzări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă;
  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 122,1 milioane de dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 18,3 milioane de dolari;
  • plăţi de 65,8 milioane de dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 15,2 milioane de dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,0 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 874,3 milioane de dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la 3,7 miliarde de dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 123 milioane de dolari.