Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - mai 2001

04.06.2001

La finele lunii mai 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la 3 037,1 milioane de dolari.

Creşterea de 149,8 milioane de dolari înregistrată în luna mai 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 180,6 milioane de dolari din vânzări de titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă;
  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 54,1 milioane de dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 18,9 milioane de dolari;
  • plăţi de 74,5 milioane de dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 29,3 milioane de dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,0 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a crescut la 898,4 milioane de dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la aproape 4 miliarde de dolari. Nivelul acestora a cunoscut zilnic modificări sensibile, datorită fluctuaţiilor preţului internaţional al aurului.

Până la sfărşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 925 milioane de dolari.