Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - iunie 2001

02.07.2001

La finele lunii iunie 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la 3 581,0 milioane dolari.

Creşterea de 543,9 milioane dolari înregistrată în luna iunie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 502,9 milioane dolari din emisiunea de obligaţiuni efectuată de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internaţională;
  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 124,7 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 11,7 milioane dolari;
  • plăţi de 91,4 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • răscumpărări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă, în sumă de 21,9 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 17,9 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,0 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a crescut la 911,3 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 4,4 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 820 milioane dolari