Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - iulie 2001

06.08.2001

La finele lunii iulie 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la 3 600,1 milioane dolari (4 108,8 milioane euro).

Creşterea de 19,1 milioane dolari înregistrată în luna iulie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni;

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 115,1 milioane dolari;
  • cedări de valută la rezerva statului (inclusiv din privatizări) de 24,5 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 16,3 milioane dolari;
  • plăţi de 82,0 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • răscumpărări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, în sumă de 54,1 milioane dolari;
  • restituire depozite pe termen scurt (inclusiv dobânzi aferente) atrase de BNR în sumă totală de 103,2 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale bancare şi altele) în sumă totală de 102,5 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,0 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 896,8 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 4,4 miliarde dolari (5,1 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 672 milioane dolari.