Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - ianuarie 2012

01.02.2012

La 31 ianuarie 2012, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32 696 milioane euro, faţă de 33 193 milioane euro la 31 decembrie 2011.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 955 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 1 452 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4 393 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2012 au fost de 37 089 milioane euro, faţă de 37 251 milioane euro la 31 decembrie 2011.

Plăţile scadente în luna februarie 2012 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 180,36 milioane euro.