Comunicat de presă


Comunicat privind şedinţa Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

31.01.2012


La data de 31 ianuarie 2012 a avut loc şedinţa ordinarǎ a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ (CNSF).

La întâlnire au participat Mugur Isǎrescu, Guvernatorul BNR, Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ, Bogdan Dragoi, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice, Gabriela Anghelache, Preşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Constantin Buzoianu, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurǎrilor, Mircea Oancea, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Eugen Dijmărescu, Director al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

Membrii CNSF au analizat Recomandarea privind mandatele macroprudenţiale naţionale, publicată de Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS), precum şi aranjamentele instituţionale pentru implementarea politicilor macroprudenţiale la nivelul unor state membre ale Uniunii Europene. În acest context s-au stabilit direcţiile de acţiune în vederea pregătirii, până în luna iunie 2012, a unui raport intermediar privind mandatul macroprudenţial în România ca o primă etapă pentru transpunerea Recomandării CERS în legislaţia naţională.

În cadrul discuţiilor, au fost prezentate de asemenea cele mai recente măsuri pentru întărirea stabilităţii financiare in linie cu prevederile acordurilor de finanţare externă convenite cu Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, subliniindu-se faptul că sectorul financiar românesc s-a menţinut stabil, bine capitalizat, în pofida persistenţei unui context economic şi financiar dificil pe plan european şi mondial.

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, a fost reales Preşedinte al CNSF pentru un nou mandat de un an.

Detalii despre rolul şi activităţile CNSF, înfiinţat în anul 2007, se regăsesc pe paginile Web ale instituţiilor sale membre.