Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - august 2001

04.09.2001

La finele lunii august 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la 3 660,3 milioane dolari (3 993,3 milioane euro).

Creşterea de 60,2 milioane dolari înregistrată în luna august 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cedări de valută la rezerva statului (inclusiv din valorificări active) în sumă totală de 41,0 milioane dolari;
  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară de 18,8 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 15,1 milioane dolari;
  • plăţi de 101,3 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • răscumpărări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă, în sumă de 10,1 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 96,7 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,0 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a crescut la 930,0 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la 4,5 miliarde dolari (5,0 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 608 milioane dolari.