Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - septembrie 2001

02.10.2001

La finele lunii septembrie 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la 3.686,3 milioane dolari (4.055,3 euro).

Creşterea de 26,0 milioane dolari înregistrată în luna septembrie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară de 77,7 milioane dolari;
  • cedări de valută la rezerva statului în sumă totală de 16,9 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 13,7 milioane dolari;
  • plăţi de 84,2 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • răscumpărări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă, în sumă de 16,6 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 18,5 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,0 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a crescut la 982,3 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 4,6 miliarde dolari (5,1 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 542 milioane dolari.