Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - octombrie 2001

02.11.2001

La sfârşitul lunii octombrie 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 3 536,2 milioane dolari (3 907,0 milioane euro).

Reducerea de 150,1 milioane dolari înregistrată în luna octombrie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 99,0 milioane dolari din vânzări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă;
  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară de 76,3 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 15,5 milioane dolari;
  • răscumpărări obligaţiuni emise de BNR în anul 1996, în sumă de 282,7 milioane dolari;
  • plăţi de 102,5 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 44,3 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,0 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a scăzut la 949 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 4,4 miliarde dolari (4,9 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 180 milioane dolari.