Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - noiembrie 2001

04.12.2001

La sfârşitul lunii noiembrie 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 3 612,6 milioane dolari (4 072,8 milioane euro).

Creşterea de 76,4 milioane dolari înregistrată în luna noiembrie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară de 120,6 milioane dolari;
  • împrumuturi de la Fondul Monetar Internaţional în cadrul aranjamentului stand-by în sumă de 66,7 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 18,2 milioane dolari;
  • plăţi de 127,8 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 1,3 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105 tone, dar - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a scăzut la 928,2 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 4,5 miliarde dolari (peste 5,1 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 101 milioane dolari.