Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - decembrie 2001

04.01.2002

La finele anului 2001, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 3 926,2 milioane dolari (4 449,5 milioane euro).

Creşterea de 313,6 milioane dolari înregistrată în luna decembrie 2001 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară de 174,0 milioane dolari;
  • împrumuturi pe termen scurt atrase de BNR în sumă de 100,0 milioane dolari;
  • intrări la rezerva valutară a statului (inclusiv din privatizări) în sumă de 49,8 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 11,0 milioane dolari;
  • plăţi de 64,4 milioane dolari reprezentând rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 43,2 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 105,2 tone şi, în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a majorat la 938,7 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 4,8 miliarde dolari (peste 5,5 miliarde euro).

În anul 2002, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 816 milioane dolari.