Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - ianuarie 2002

04.02.2002

La finele lunii ianuarie 2002, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 3 757,3 milioane dolari (4 354,3 milioane euro).

Reducerea de 168,9 milioane dolari înregistrată în luna ianuarie 2002 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • plăţi de 77,4 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • vânzări nete ale băncii centrale în piaţa valutară de 104,0 milioane dolari;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 3,2 milioane dolari.
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 15,7 milioane dolari;

Rezerva de aur se menţine la 105,2 tone şi, în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a majorat la 952,0 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 4,7 miliarde dolari (peste 5,4 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 712 milioane dolari.