Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - aprilie 2002

08.05.2002

La finele lunii aprilie 2002, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 4 309,8 milioane dolari (4 780,7 milioane euro).

Creşterea de 223,6 milioane dolari înregistrată în luna aprilie 2002 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară de 264,8 milioane dolari;
  • cedări de valută (inclusiv din privatizări) la rezerva statului în sumă totală de 16,9 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 10,9 milioane dolari;
  • plăţi de 105,9 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • răscumpărări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, în sumă de 115,7 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 152,6 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,2 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a majorat la 1 046,5 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 5,3 miliarde dolari (peste 5,9 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 353 milioane dolari.