Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - mai 2002

03.06.2002

Rezervele internaţionale ale BNR: 6,1 miliarde dolari, după ce au fost făcute plăţi de o jumătate de miliard de dolari.

La finele lunii iunie 2002 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 5.033,4 milioane dolari (5.060,7 milioane euro). Reducerea de 121,1 milioane dolari înregistrată în luna iunie 2002 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 200,5 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 17,9 milioane dolari;
  • plăţi de 500,7 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 161,2 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,2 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1.079,5 milioane dolari, ceea ce face ca rezerevele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute pus aur) să se situeze la peste 6,1 miliarde dolari (peste 6,1 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 639 milioane dolari.