Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - iulie 2002

01.08.2002

La finele lunii iulie 2002 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 5.228,1 milioane dolari (5.338,1 milioane euro).

Creşterea de 194,7 milioane dolari înregistrată în luna iulie 2002 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 239,7 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 20,0 milioane dolari;
  • plăţi de 78,1 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 13,1 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 105,2 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1.033,8 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 6,2 miliarde dolari (peste 6,3 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 578 milioane dolari.