Comunicat de presă


Comunicat cu privire la cooperativele de credit - bănci populare

09.10.2000

Banca Naţională a României aduce la cunoştinţa celor interesaţi, în special a depunătorilor la cooperativele de credit - bănci populare, că organizaţiile cooperaţiei de credit nu au intrat în supravegherea efectivă a Băncii Naţionale a României.

Facem această precizare datorită faptului că o serie de reclamaţii ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv depunătorii, au fost transmise fie direct Băncii Naţionale a României, fie prin intermediul unor instituţii (Preşedinţia, Guvernul României), reclamaţii din care rezultă nerespectarea unor obligaţii asumate de către unele organizaţii ale cooperaţiei de credit în relaţia cu persoane fizice sau juridice.

Banca Naţională a României nu poate da curs acestor reclamaţii în sensul rezolvării solicitărilor şi litigiilor, deoarece, conform legii, astfel de organizaţii ale cooperaţiei de credit nu sunt sub supravegherea Băncii Naţionale a României, intrarea acestora sub supravegherea Băncii Naţionale a României urmând a avea loc numai după autorizarea funcţionării organizaţiilor cooperatiste de credit în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, proces de lungă durată, ce se poate finaliza cel mai devreme anul următor.

Aspectele sesizate de unele persoane fizice şi juridice, inclusiv depunători, vor fi avute însă în vedere în procesul de avizare, respectiv de autorizare a organizaţiilor cooperaţiei de credit.

Litigiile rezultate din nerespectarea unor obligaţii asumate de cooperativele de credit - bănci populare pot fi soluţionate direct de instanţele judecătoreşti competente.

Facem precizarea că până în prezent la Banca Naţională a României nu au fost depuse cereri de autorizare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2000.