Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - august 2002

02.09.2002

La finele lunii august 2002 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 5.545,2 milioane dolari (5.628,5 milioane euro).

Creşterea de 317,1 milioane dolari înregistrată în luna august 2002 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 252,4 milioane dolari;
  • intrări de 37,0 milioane dolari în cadrul programului SAPARD;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 22,4 milioane dolari;
  • plăţi de 71,3 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • Alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 76,6 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a majorat la 1.057,2 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 6,6 miliarde dolari (peste 6,7 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 524 milioane dolari.