Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - septembrie 2002

02.10.2002

La finele lunii septembrie 2002 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 5 614,1 milioane dolari (5 708,3 milioane euro).

Creşterea de 68,9 milioane dolari înregistrată în luna septembrie 2002 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • împrumuturi de la FMI în cadrul aranjamentului stand-by în sumă de 109,4 milioane dolari;
  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară de 56,7 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 19,4 milioane dolari;
  • plăţi de 81,9 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • răscumpărări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, în sumă de 60,3 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 25,6 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a majorat la 1 091,2 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 6,7 miliarde dolari (peste 6,8 miliarde euro).

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 414 milioane dolari.