Comunicat de presă


Comunicat privind înlocuirea taxei scontului cu dobânda de referinţă

30.01.2002

Contextul macroeconomic din România s-a caracterizat în ultimii ani prin surplus structural de lichiditate în sistemul bancar, determinat în principal de intensificarea relativă a intrărilor de capital. Faptul că băncile au dispus de surse alternative de finanţare a condus la reducerea progresivă a refinanţării, banca centrală fiind nevoită să apeleze la operaţiuni de sterilizare pentru a înlătura potenţialul inflaţionist al excedentului de lichiditate aflat pe piaţă. Cazul României nu este singular, preponderenţa operaţiunilor de sterilizare fiind o trăsătură comună pentru majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, aflate în proces de aderare la Uniunea Europeană.

În condiţiile în care operaţiuni precum refinanţarea şi rescontarea şi-au pierdut treptat din relevanţă, nefiind definitorii pentru actuala orientare a politicii monetare promovate de Banca Naţională a României, înlocuirea taxei scontului cu o dobândă reprezentativă pentru operaţiunile efective ale băncii centrale este un demers firesc, ce decurge din evoluţia condiţiilor monetare. Necesitatea acestei schimbări este întărită de faptul că, pentru cel puţin următorii trei ani, sterilizarea va continua să deţină un rol predominant la nivelul operaţiunilor BNR, fapt reliefat şi în Strategia Naţională de Dezvoltare Economică a României pe Termen Mediu, elaborată în martie 2000 şi transmisă Comisiei Europene.

Reactivarea taxei scontului este puţin probabilă întrucât, în perspectiva procesului de integrare europeană, Banca Naţională a României urmăreşte alinierea procedurilor sale la cele ale Băncii Centrale Europene, al cărei instrumentar - în mod similar multor bănci centrale moderne - nu include taxa scontului.

În acest context, taxa scontului va fi înlocuită cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României şi se va calcula astfel încât să reflecte condiţiile prevalente de pe piaţa monetară. Pentru perioada imediat următoare, noua dobândă se va calcula ca medie aritmetică, ponderată cu volumul tranzacţiilor, a ratelor dobânzii la depozitele atrase şi la operaţiunile reverse repo din luna anterioară celei pentru care se face anunţul. Rata dobânzii de referinţă va fi anunţată public prin comunicate şi circulare ale Băncii Naţionale a României, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni. Această informaţie va fi, de asemenea, publicată în buletinele lunare ale băncii centrale şi pe pagina web a acesteia (http://www.bnro.ro/).

Dobânda de referinţă va intra în vigoare la 1 februarie 2002, prin circulară a Băncii Naţionale a României care va abroga Circulara BNR nr.11/1998 şi va stabili rata dobânzii de referinţă pentru luna februarie 2002.

Menţionăm că trecerea de la taxa scontului la dobânda de referinţă nu va produce şocuri, cei doi indicatori având în momentul de faţă valori apropiate.