Comunicat de presă


Emisiune numismatică - monedă din aur dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea dramaturgului şi prozatorului Ion Luca Caragiale

06.03.2002

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul său şi ale Ordonanţei nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr. 244/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic, din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 11 martie 2002, o monedă din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei, dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea dramaturgului şi prozatorului Ion Luca Caragiale.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: aur;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 31 103 grame;
  • margine: netedă;
  • diametru: 35 mm;
  • an emisiune: 2002.

Aversul monedei conţine valoarea nominală "5000 LEI", inscripţia "ROMANIA", Stema României şi anul emisiunii "2002". Inscripţia "ROMANIA", gravată cu majuscule, urmează circumferinţa monedei. În partea inferioară este redată compoziţia grafică ce simbolizează teatrul: măştile suprapuse ale comediei şi tragediei fiind aşezate pe o panoplie stilizată. Alături de această compoziţie grafică este reprodusă semnătura în facsimil a dramaturgului.

Pe reversul monedei este reprodus portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale. Inscripţia "150 ANI DE LA NASTEREA LUI ION LUCA CARAGIALE", despărţită de un ornament romboidal, este gravată circular. De o parte şi de alta a portretului marelui dramaturg figurează anul naşterii (1852) şi cel al trecerii în nefiinţă (1912) .

Monedele de aur din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi comercializate în cutii de prezentare adecvate, ce vor purta pe capac sigla Băncii Naţionale a României. Fiecare monedă va fi însoţită de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 250 de exemplare.

Monedele din aur puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permise potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei - emisiunea 2002, dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea dramaturgului şi prozatorului Ion Luca Caragiale, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din aur constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei - emisiunea 2002, dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea dramaturgului şi prozatorului Ion Luca Caragiale , se realizează prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României.

Preţul de vânzare al monedei din aur este de 15 075 000 de lei/bucată.