Comunicat de presă


Comunicat privind şedinţa Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

14.06.2011

La data de 14 iunie 2011, a avut loc şedinţa ordinarǎ a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ (CNSF).

La întâlnire au participat dl. Mugur Isǎrescu, Guvernator al BNR şi Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ, dl. Bogdan Drăgoi, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, dna. Gabriela Victoria Anghelache, Preşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, dna. Angela Toncescu, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurǎrilor, şi dl. Cristian Roşu, Director general al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Membrii CNSF au analizat evoluţiile recente ale sectorului financiar din România, concluziile misiunii comune a Comisiei Europene, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale din perioada 27 aprilie - 9 mai 2011, precum şi reperele colaborării inter-instituţionale în vederea întăririi supravegherii în sistemul financiar.

Totodată, membrii CNSF au discutat rezultatele consultării publice lansate de către Comisia Europeană în data de 6 ianuarie 2011 privind detaliile tehnice ale cadrului european de gestiune a crizelor în sectorul financiar. S‑a realizat, de asemenea, un schimb de opinii referitor la cel de-al doilea exerciţiu european de testare a rezistenţei băncilor la factori de risc, în curs de derulare în prezent.

În cadrul întâlnirii, Dl. Mugur Isărescu, Guvernator al BNR, a fost reales Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară pentru un mandat de un an.