Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - decembrie 2002

06.01.2003

La finele lunii decembrie 2002 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 6 144,5 milioane dolari (5 894,6 milioane euro).

Creşterea de 160,9 milioane dolari înregistrată în luna decembrie 2002 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară de 156,3 milioane dolari;
  • cedări la rezerva valutară a statului (inclusiv din privatizări) în sumă totală de 38,5 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 17,9 milioane dolari;
  • plăţi de 108,5 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • restituire depozite pe termen scurt (inclusiv dobânzi aferente) atrase de BNR în sumă de 101,6 milioane dolari;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 158,3 milioane dolari.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a crescut la 1 180,0 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 7,3 miliarde dolari (peste 7,0 miliarde euro).

În anul 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 785 milioane dolari.