Comunicat de presă


Comunicat privind organizarea de sesiuni de pregătire adresate casierilor şi agenţilor cu numerar

20.04.2011

Banca Naţională a României poate organiza sesiuni de pregătire adresate casierilor şi agenţilor cu numerar care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. Sesiunile de pregătire vor fi susţinute de către specialişti din cadrul Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie şi vor consta în prezentarea elementelor de siguranţă ale bancnotelor româneşti în circulaţie precum şi a modului cum se procedează în situaţia în care se identifică o contrafacere.

Agenţii economici interesaţi de organizarea unei astfel de sesiuni de pregătire sunt rugaţi să contacteze Direcţia emisiune, tezaur şi casierie la numărul de telefon: (021) 3151702 sau la fax: (021) 3123566.