Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar referitor la plata compensaţiilor la Banca Albina

29.07.2002

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă următoarele:

Au fost încheiate plăţile de compensaţii la Banca Comercială Albina S.A., prima bancă declarată în stare de faliment ai cărei deponenţi au beneficiat de compensaţiile acordate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Potrivit listelor prezentate de lichidatorul Băncii Comerciale Albina, Fondul a avut obligaţia să acorde compensaţii unui număr de 33.528 deponenţi, persoane fizice.

Plata compensaţiilor a început la data de 15 iulie 1999 şi s-a încheiat, potrivit legii, la data de 14 iulie 2002. Totalul plăţilor efectiv făcute pentru compensaţii însumează 360.564.901.694 lei (99,86% faţă de totalul obligaţiilor de plată), pentru un număr de 24.461 deponenţi.

Plăţile au fost făcute prin Banca Română pentru Dezvoltare, în perioada 15 iulie 1999 - 17 septembrie 1999, în sumă de 360.185.065.253 lei, pentru 24.381 deponenţi. Potrivit legii, deponenţii au avut posibilitatea să îşi încaseze compensaţia cuvenită şi după achitarea sumelor prin Banca Română de Dezvoltare, în cea de-a doua etapă plăţile făcându-se direct de către Fond.