Comunicat de presă


Emisiune numismatică - trei monede de argint ce reprezintă emisiunea monetară "Rezervaţii şi parcuri naţionale ale României"

12.09.2002

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul său şi ale Ordonanţei nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr. 244/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 16 septembrie 2002, trei monede din argint, fiecare cu valoarea nominală de 50 lei, monede ce reprezintă emisiunea monetară "Rezervaţii şi parcuri naţionale ale României".

Caracteristicile monedelor sunt următoarele:

 • formă: triunghiulară, fiecare latură descriind un arc de cerc;
 • lungimea arcelor de cerc: 29,54 mm;
 • lungimea coardei: 27,71 mm;
 • raza cercului circumscris: 16,5 mm;
 • metal: argint;
 • titlu: 999/1000;
 • calitate: proof;
 • greutate: 15,551 grame;
 • margine: netedă;
 • an emisiune: 2002.

Aversul este comun celor trei monede. În zona centrală, Stema României şi anul emisiunii "2002" sunt amplasate într-un medalion triunghiular ce simbolizează unul dintre punctele cardinale ale rozei vânturilor. În partea de sus, inscripţia "ROMANIA" este gravată cu majuscule şi urmăreşte conturul monedelor. Valoarea nominală "50 LEI" este înscrisă pe orizontală, sub medalionul triunghiular.

Reversul conţine inscripţii şi elemente grafice comune şi specifice, după cum urmează:

 • elemente comune - inscripţia "REZERVATII SI PARCURI NATIONALE";
 • elemente specifice - simbolurile faunistice ale celor trei zone montane protejate din România: acvila de munte pentru "Parcul Naţional Retezat", capra neagră pentru "Rezervaţia Naturală Pietrosul Mare", râsul pentru "Parcul Natural Piatra Craiului". De asemenea sunt gravate denumirile ştiinţifice ale celor trei specii faunistice menţionate şi numele parcului sau rezervaţiei.

Seturile de monede din argint ce formează emisiunea "Rezervaţii şi parcuri naţionale ale României", ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi comercializate în cutii de prezentare adecvate ce vor purta pe capac sigla Băncii Naţionale a României. Fiecare set de monede va fi însoţit de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 500 de seturi.

Monedele din argint puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permise potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din argint cu valoarea nominală de 50 lei, emisiunea 2002, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din argint constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din argint cu valoarea nominală de 50 lei, emisiunea 2002, se realizează prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României.