Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - februarie 2003

04.03.2003

La finele lunii februarie 2003, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 6 286,6 milioane dolari (5 808,0 milioane euro).

Creşterea de 15,2 milioane dolari înregistrată în luna februarie 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară de 136,9 milioane dolari;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 18,1 milioane dolari;
  • plăţi de 68,4 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 71,4 milioane dolari.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1 177,3 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 7,4 miliarde dolari (aproape 6,9 miliarde euro).

Până la sfârşitul anului 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 632 milioane dolari.