Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - martie 2003

02.04.2003

La finele lunii martie 2003 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 5 829,2 milioane euro.

Creşterea de 21,2 milioane euro înregistrată în luna martie 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară de 57,7 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 21,1 milioane euro;
  • plăţi de 59,5 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 1,9 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1 044,1 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 6,87 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 428 milioane euro.