Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - aprilie 2003

05.05.2003

La finele lunii aprilie 2003 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 5 762,0 milioane euro.

Reducerea de 67,2 milioane euro înregistrată în luna aprilie 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • împrumuturi de la FMI în cadrul aranjamentului stand-by în sumă de 69,0 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 20,3 milioane euro;
  • plăţi de 59,7 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • răscumpărări nete titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, în sumă de 43,1 milioane euro;
  • vânzări ale băncii centrale în piaţa valutară de 4,5 milioane euro;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 49,2 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1 022,9 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 6,78 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 269 milioane euro.