Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - mai 2003

03.06.2003

La finele lunii mai 2003 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 5 280,7 milioane euro.

Reducerea de 481,3 milioane euro înregistrată în luna mai 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 14,2 milioane euro;
  • plăţi de 121,8 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • răscumpărări nete titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, în sumă de 133,8 milioane euro;
  • vânzări ale băncii centrale în piaţa valutară de 98,6 milioane euro;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 141,3 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a crescut la 1 045,5 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 6,32 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 802 milioane euro.