Comunicat de presă


Comunicat de presă privind reuniunea guvernatorilor băncilor centrale din Europa de sud-est

25.02.2011

La invitaţia domnului Athanasios Orphanides, Guvernatorul Băncii Centrale a Ciprului, guvernatorii băncilor centrale sau reprezentanţii acestora din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Muntenegru, România şi Serbia, precum şi un reprezentant al Agenţiei Bancare din Federaţia Bosnia şi Herţegovina s-au reunit la Limassol în data de 25 februarie 2011.

Întâlnirea s-a desfăşurat în cadrul Memorandumului de înţelegere multilateral, semnat iniţial la Atena în luna iulie 2007, al cărui obiectiv îl reprezintă continuarea cooperării în domeniul supravegherii bancare şi al stabilităţii financiare.

Prima sesiune a reuniunii s-a concentrat asupra evoluţiilor macroeconomice şi financiare recente din ţările din Europa de sud-est şi asupra situaţiei actuale şi a perspectivelor sistemului bancar. Participanţii au remarcat faptul că, în pofida provocărilor pe plan internaţional, există semne de redresare şi creştere economică graduală în majoritatea ţărilor din Europa de sud-est. Aceştia au constatat, de asemenea, că măsurile prudenţiale adoptate de către autorităţile de supraveghere au contribuit la întărirea în continuare a solidităţii sistemului bancar din regiune şi la consolidarea stabilităţii financiare.

Pe parcursul celei de-a doua sesiuni a reuniunii, participanţii au avizat cadrul pentru schimburile periodice de informaţii privind grupurile bancare transfrontaliere care desfăşoară activităţi în ţările din Europa de sud-est. Potrivit acestui cadru, se stabileşte un mecanism permanent la nivelul autorităţilor de supraveghere bancară din ţările din Europa de sud-est care va facilita schimburile periodice de informaţii şi va promova o mai bună înţelegere a riscurilor întâmpinate de băncile care derulează activităţi transfrontaliere în regiune. De asemenea, cadrul va permite identificarea posibilelor diferenţe referitoare la normele şi practicile naţionale de supraveghere şi va consolida cooperarea în domeniul supravegherii bancare.

La final s-a convenit că următoarea reuniune va avea loc în Albania în anul 2012.