Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - iunie 2003

02.07.2003

La finele lunii iunie 2003 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 5 385,2 milioane euro.

Creşterea de 104,5 milioane euro înregistrată în luna iunie 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări nete de 87,8 milioane euro din emisiuni de titluri de stat în valută efectuate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 13,2 milioane euro;
  • plăţi de 136,6 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 140,1 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1 024,5 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 6,40 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 671 milioane euro.