Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - august 2003

03.09.2003

La finele lunii august 2003 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 6 661,5 milioane euro.

Creşterea de 367,8 milioane euro înregistrată în luna august 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni :

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 269,2 milioane euro ;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 11,1 milioane euro ;
  • plăţi de 57,5 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 145,0 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a crescut la 1 150,9 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale al Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 7,81 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 548 milioane euro.