Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - septembrie 2003

07.10.2003

La finele lunii septembrie 2003 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 6 672,0 milioane euro.

Creşterea de 10,5 milioane euro înregistrată în luna septembrie 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 115,6 milioane euro;
  • intrări nete de 66,4 milioane euro din emisiuni de titluri de stat în valută efectuate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 12,8 milioane euro;
  • plăţi de 53,1 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 131,2 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1 114,2 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 7,78 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 459 milioane euro.