Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - octombrie 2003

04.11.2003

La finele lunii octombrie 2003 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 6 899,3 milioane euro.

Creşterea de 227,3 milioane euro înregistrată în luna octombrie 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 185,2 milioane euro;
  • împrumuturi de la FMI în cadrul aranjamentului stand-by în sumă de 135,2 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 11,1 milioane euro;
  • plăţi de 190,0 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • răscumpărări de titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, în sumă de 18,0 milioane euro;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 103,8 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,3 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia a crescut la 1 118,6 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale al Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 8,01 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2003, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 222 milioane euro.