Comunicat de presă


Retragerea din circulaţie a bancnotelor cu valoarea nominală de 10 000 lei - emisiunea 1999 şi de 50 000 lei - emisiunea 1996

18.12.2002

În intervalul 16 decembrie 2002 - 31 martie 2003, bancnotele cu valoarea nominală de 10 000 lei - emisiunea 1999 şi de 50 000 lei - emisiunea 1996 aflate în perioada de retragere vor fi primite de la populaţie, agenţi economici şi celelalte instituţii, în plăţi şi pentru preschimbare, numai de către unităţile bancare. Unităţile băncilor comerciale nu le vor mai repune în circulaţie urmând a le depune la Banca Naţională a României.

După data de 31 martie 2003 încetează puterea circulatorie a acestor bancnote, ele nemaiputând fi utilizate ca mijloc legal de plată.

În perioada 1 aprilie - 30 iunie 2003, bancnotele de 10 000 lei - emisiunea 1999 şi cele de 50 000 lei - emisiunea 1996, care şi-au pierdut puterea circulatorie, pot fi preschimbate numai la sucursalele Băncii Naţionale a României.