Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - decembrie 2003

06.01.2004

La finele lunii decembrie 2003 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 6 399,3 milioane euro.

Reducerea de 228,0 milioane euro înregistrată în luna decembrie 2003 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • plăţi de 91,7 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • vânzări ale băncii centrale în piaţa valutară în sumă de 67,5 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 13,1 milioane euro;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 81,9 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,4 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1 120,8 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 7,52 miliarde euro.

În anul 2004, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 374 milioane euro.