Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - aprilie 2004

05.05.2004

La finele lunii aprilie 2004 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 7 026,5 milioane euro.

Creşterea de 261,9 milioane euro înregistrată în luna aprilie 2004 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 212,0 milioane euro;
  • intrări nete de 38,9 milioane euro din emisiuni de titluri de stat în valută efectuate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 17,6 milioane euro;
  • plăţi de 23,3 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 16,7 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,1 tone şi - în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale - valoarea acesteia s-a redus la 1 095,9 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 8,12 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2004, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 026 milioane euro.