Comunicat de presă


Comunicat de presă - BCE îşi majorează capitalul

16.12.2010

Banca Centrală Europeană (BCE) a hotărât să îşi majoreze capitalul subscris cu 5 miliarde EUR, de la 5,76 miliarde EUR la 10,76 miliarde EUR, începând cu data de 29 decembrie 2010. Această decizie a fost adoptată de Consiliul guvernatorilor BCE în concordanţă cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE, precum şi cu Regulamentul nr. 1009/2000 al Consiliului din 8 mai 2000, care prevede posibilitatea majorării capitalului BCE cu cel mult 5 miliarde EUR.Sursa: comunicat de presa, website BCE.