Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

14.04.2003

Au fost încheiate plăţile de compensaţii la Bankcoop S.A. bancă declarată în stare de faliment ai cărei deponenţi au beneficiat de compensaţiile acordate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Potrivit listelor prezentate de lichidatorii Bankcoop S.A., Fondul a avut obligaţia să acorde compensaţii unui număr de 467 993 deponenţi, persoane fizice.

Plata compensaţiilor a început la data de 12 aprilie 2000 şi s-a încheiat, potrivit legii, la data de 11 aprilie 2003. Totalul plăţilor efectiv făcute pentru compensaţii însumează 2 732 360 571 783 lei care reprezintă 99,2% faţă de totalul obligaţiilor de plată.