Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - iunie 2004

02.07.2004

La finele lunii iunie 2004 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 7 763,1 milioane euro.

Creşterea de 491,5 milioane euro înregistrată în luna iunie 2004 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări din privatizarea B.C.R. de 179,6 milioane euro;
  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 429,8 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 7,0 milioane euro;
  • plăţi de 157,4 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări la rezerva valutară a statului, comisioane bancare, cotizaţii şi altele) în sumă totală de 32,5 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,1 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 096,9 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 8,86 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2004, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 682 milioane euro.