Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - septembrie 2004

04.10.2004

La finele lunii septembrie 2004 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 9 745,8 milioane euro.

Creşterea de 414,3 milioane euro înregistrată în luna septembrie 2004 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 524,4 milioane euro;
  • depozit atras pe termen scurt de 81,8 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 16,8 milioane euro;
  • plăţi de 92,3 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • răscumpărări titluri de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, în sumă de 72,6 milioane euro;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi, cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 43,8 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,1 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 130,0 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 10,87 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2004, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 319 milioane euro.