Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - octombrie 2004

02.11.2004

La finele lunii octombrie 2004 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 9 950,1 milioane euro.

Creşterea de 204,3 milioane euro înregistrată în luna octombrie 2004 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale de pe piaţa valutară în sumă de 218,1 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 25,1 milioane euro;
  • plăţi de 19,6 milioane euro, reprezentând rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • alte ieşiri nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi, cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 19,3 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,1 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 129,5 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 11,07 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2004, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 264 milioane euro.