Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - august 2010

01.09.2010

La 31 august 2010, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 31 554 milioane euro, faţă de 31 580 milioane euro la 31 iulie 2010.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 733 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 759 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi din contul Comisiei Europene, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 244 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2010 au fost de 34 798 milioane euro, faţă de 34 571 milioane euro la 31 iulie 2010.

Plăţile scadente în luna septembrie 2010 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 78,7 milioane euro.