Comunicat de presă


Declaraţie a Comisiei Europene după misiunea comună a Comisiei, FMI şi Băncii Mondiale în România

04.08.2010

O misiune a Comisiei Europene în România a concluzionat că au fost îndeplinite condiţiile pentru eliberarea celei de a treia tranşe a programului UE de asistenţă a balanţei de plăţi în valoare de 1,2 miliarde de euro.

O misiune comună a Comisiei Europene, FMI şi Băncii Mondiale s-a aflat la Bucureşti în perioada 26 iulie - 4 august pentru a evalua programul de politici economice din cadrul programului de asistenţă multilaterală în valoare de 20 miliarde de euro.

Serviciile Comisiei Europene au concluzionat că au fost îndeplinite condiţiile pentru eliberarea celei de a treia tranşe din programul UE de asistenţă a balanţei de plăţi în valoare de 1,2 miliarde de euro. Măsurile ambiţioase de consolidare fiscală convenite cu autorităţile în mai şi iunie au fost implementate aşa cum a fost planificat.

Misiunea a concluzionat că aceste măsuri par a fi suficiente pentru a se atinge ţintele convenite de deficit bugetar de 6,8% şi 4,4% din PIB (după metodologia cash) respectiv în 2010 şi 2011 (7,3% şi 4,9% din PIB după metodologia ESA). România îşi menţine angajamentul de a-şi reduce deficitul sub 3% din PIB în 2012.

Redresarea economică va fi probabil întârziată din cauza cererii interne slabe, a evoluţiilor din regiune şi a inundaţiilor recente. PIB-ul real este aşteptat să scadă cu 1,9 % în 2010. Creşterea economică ar trebui să devină pozitivă începând din 2011. Inflaţia va creşte temporar ca urmare a creşterii TVA-ului începând din iulie. Inflaţia ar trebui să diminueze pentru a atinge o valoare în jur de 3 % în cursul lui 2011.

S-au realizat progrese şi cu celelalte reforme convenite în program, care reprezintă condiţionalităţi pentru următoarele tranşe din împrumutul UE. Reforma pensiilor este gata să fie adoptată de către parlament în septembrie. Un Consiliu Fiscal independent a fost creat recent pentru a întări cadrul de politică fiscală. De asemenea, guvernul român este determinat să ia măsuri menite să accelereze absorbţia fondurilor structurale şi să combată frauda fiscală şi evaziunea. În sectorul financiar, regimul de finanţare şi structura de guvernanţă a fondului de garantare a depozitelor vor fi îmbunătăţite până la sfârşitul lui septembrie 2010, aşa cum a fost prevăzut.

Misiunea va raporta concluziile sale Comisarului pentru Afaceri Economice şi Financiare şi va consulta Comitetul Economic şi Financiar. Sub rezerva acordului celor doi, Comisia va elibera cea de-a treia tranşă din împrumutul UE acordat României.

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/balance/index_en.htm


Comunicatul original poate fi accesat pe portalul Uniunii Europene.