Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - iulie 2010

02.08.2010

La 31 iulie 2010, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 31 580 milioane euro, faţă de 31 627 milioane euro la 30 iunie 2010.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3 054 milioane euro, reprezentând tranşa a V-a aferentă acordului stand-by, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 3 101 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2 991 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2010 au fost de 34 571 milioane euro, faţă de 34 999 milioane euro la 30 iunie 2010.

Plăţile scadente în luna august 2010 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 177 milioane euro.