Comunicat de presă


Comunicat privind încheierea procesului de autorizare a organizatiilor cooperatiste de credit

24.09.2003

Banca Naţională a României a finalizat procesul de autorizare a organizaţiilor cooperatiste de credit, proces derulat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată prin Legea nr. 200/2002.

În urma finalizării etapelor de autorizare, inclusiv a celei derulate potrivit dispoziţiilor art. 146 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată prin Legea nr. 200/2002, Banca Naţională a României a autorizat funcţionarea unei singure reţele cooperatiste de credit formate din Creditcoop Casa Centrală şi un număr de 565 cooperative de credit afiliate. Începând cu data autorizării funcţionării, aceste organizaţii cooperatiste de credit se află sub supravegherea Băncii Naţionale a României, fiindu-le aplicabile toate dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată prin Legea nr. 200/2002, precum şi reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia. De asemenea, organizaţiile cooperatiste de credit autorizate intră în sistemul de garantare a depozitelor în condiţiile respectării prevederilor legale cu privire la plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, compensarea plăţii depozitelor realizându-se numai în cazul falimentului casei centrale.

Banca Naţională a României a respins cererile de autorizare depuse de celelalte reţele cooperatiste de credit în temeiul art. 146 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată prin Legea nr. 200/2002, precum şi contestaţiile formulate de acestea împotriva hotărârilor respective. Organizaţiile cooperaţiei de credit ale căror cereri de autorizare a funcţionării au fost respinse de către Banca Naţională a României se dizolvă prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit.

Subliniem că Banca Naţională a României nu are competenţe şi responsabilităţi şi nu este implicată în procesul de dizolvare, respectiv lichidare a organizaţiilor cooperaţiei de credit care nu au fost autorizate să funcţioneze.