Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

09.10.2003

Au fost încheiate plăţile de compensaţii la Banca Internaţională a Religiilor SA, bancă declarată în stare de faliment, ai cărei deponenţi au beneficiat de compensaţiile acordate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Potrivit listelor prezentate de lichidatorii Băncii Internaţionale a Religiilor SA, Fondul a avut obligaţia să acorde compensaţii unui număr de 284 121 de deponenţi, persoane fizice.

Plata compensaţiilor a început la data de 9 octombrie 2000 şi s-a încheiat, potrivit legii, la data de 8 octombrie 2003. Totalul plăţilor efectiv făcute pentru compensaţii însumează 1 861 489 333 836 lei, respectiv 99,15 la sută faţă de totalul obligaţiilor de plată.