Comunicat de presă


Emisiune numismatică - set de monede de argint reprezentând emisiunea "Anul internaţional al apei pure - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării"

26.11.2003

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Ordonanţei nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 27 noiembrie 2003, un set de trei monede din argint, fiecare având valoarea nominală de 50 lei, monede ce reprezintă emisiunea monetară ,,Anul internaţional al apei pure - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării''.

Caracteristicile monedelor sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: argint;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 15,551 grame;
  • margine: netedă;
  • diametru: 27 mm.

Aversul monedelor este comun şi conţine stema României, valoarea nominală ,,50 LEI", inscripţia ,,ROMANIA" şi anul emisiunii ,,2003".

În partea centrală a aversului este reprezentată alegoric o picătură ce cade pe suprafaţa unei ape, având în centru globul pământesc. Căderea picăturii în apă este redată simbolic prin trei arce de cerc, între care este inscripţionat pe două rânduri textul ,,ANUL INTERNATIONAL AL APEI PURE''.

Reversul conţine inscripţii şi elemente grafice comune şi specifice, după cum urmează:

  • elemente comune - inscripţia "REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII";
  • elemente specifice - simbolurile faunistice ale unor specii de păsări protejate şi strict protejate în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi anume: pelicanul creţ - monument al naturii, egreta mare - monument al naturii şi pescăruşul albastru - specie endemică. De asemenea sunt gravate denumirile ştiinţifice, în limba latină, ale celor trei specii de păsări menţionate.

Monede din argint ce formează emisiunea ,,Anul internaţional al apei pure - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării'', ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi comercializate în cutii de prezentare adecvate ce vor purta pe capac sigla Băncii Naţionale a României. Fiecare set de monede va fi însoţit de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 500 de seturi. Preţul de vânzare este de 1.710.000 lei/set.

Monedele din argint puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permise potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din argint cu valoarea nominală de 50 lei, emisiunea 2003, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din argint constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.